Јавно достављање

Члан 78. Закона о општем управном поступку


Исправка записника о посредној контроли мењачког пословања резидента ZEMUNSKI MERAK DOO BEOGRAD (RAKOVICA) - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

Документ се објављује у складу са Законом о општем управном поступку (члан 78).
Народна банка Србије објављује овај акт, јер достављање на други начин није било могуће.
Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб-презентацији и огласним таблама Народне банке Србије.

Записник о посредној контроли мењачког пословања резидента MENJAČNICA DINEROS 011 doo Beograd-Vračar мењачког места DINEROS 011

Документ се објављује у складу са Законом о општем управном поступку (члан 78).
Народна банка Србије објављује овај акт, јер достављање на други начин није било могуће.
Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб-презентацији и огласним таблама Народне банке Србије.

Записник о посредној контроли мењачког пословања резидента ZEMUNSKI MERAK DOO BEOGRAD (RAKOVICA) - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

Документ се објављује у складу са Законом о општем управном поступку (члан 78).
Народна банка Србије објављује овај акт, јер достављање на други начин није било могуће.
Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб-презентацији и огласним таблама Народне банке Србије.

/