Јавно достављање

Члан 78. Закона о општем управном поступку


Решење о одузимању овлашћења за обављање мењачких послова резиденту MILAN LAZIĆ PREDUZETNIK MENJAČNICA KOLOR-PROM VALJEVO

Документ се објављује у складу са Законом о општем управном поступку (члан 78).
Народна банка Србије објављује овај акт, јер достављање на други начин није било могуће.
Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб-презентацији и огласним таблама Народне банке Србије.

Решење о одузимању овлашћења за обављање мењачких послова резиденту KOSTAS 011 DOO BORČA

Документ се објављује у складу са Законом о општем управном поступку (члан 78).
Народна банка Србије објављује овај акт, јер достављање на други начин није било могуће.
Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб-презентацији и огласним таблама Народне банке Србије.

Решење о одузимању овлашћења за обављање мењачких послова резиденту VEMSEE DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

Документ се објављује у складу са Законом о општем управном поступку (члан 78).
Народна банка Србије објављује овај акт, јер достављање на други начин није било могуће.
Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб-презентацији и огласним таблама Народне банке Србије.

/