Јавно достављање

Члан 78. Закона о општем управном поступку


Записник о посредној контроли девизног пословања резидента RADNJA ZA KLANJE STOKE OBRADU MESA I PROMET ROBE NA VELIKO I MALO BIFTEK RADOJEVIĆ MILOŠA PREDUZETNIK NIŠ

Документ се објављује у складу са Законом о општем управном поступку (члан 78).
Народна банка Србије објављује овај акт, јер достављање на други начин није било могуће.
Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб-презентацији и огласним таблама Народне банке Србије.

/